بروز رسانی: 1399/03/07 گروه مهندسی فناوری اطلاعات
رشته های موجود

کارشناسی ارشد:
مهندسی فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیک
مهندسی فناوری و اطلاعات- مدیریت سیستم های اطلاعاتی


رفتن به بالای صفحه