بروز رسانی: 1399/03/07 گروه مهندسی صنایع
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

کارشناسی ارشد:
1. مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها
2. مهندسی صنایع - سیستم های اطلاعاتی
3. مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین
4. مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
5. مهندسی صنایع- مهندسی مالی
6. مهندسی صنایع- مدیریت پروژه
7. مهندسی صنایع- سیستم های کلان 
8. مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی

دکتری:
مهندسی صنایعرفتن به بالای صفحه