بروز رسانی: 1398/05/06 گروه مهندسی صنایع
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

کارشناسی ارشد:
1. مهندسی بهینه سازی سیستم های مدیریت مهندسی
2. مهندسی صنایع - سیستم های اطلاعاتی
3. مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
4. مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
5. مهندسی سیستم های مالی
6. مهندسی مدیریت پروژه
7. مهندسی سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
8. مدیریت مهندسی

دکتری:
مهندسی صنایعرفتن به بالای صفحه