بروز رسانی: 1401/08/10 گروه مهندسی مکانیک و انرژی
رشته‌های موجود

کارشناسی:
1.مهندسی مکانیک
2.مهندسی ساخت و تولید
3.مهندسی انرژی

کارشناسی ارشد:
1.مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
2.مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
3.مهندسی شیمی- مهندسی انرژیرفتن به بالای صفحه