بروز رسانی: 1401/06/07 گروه مهندسی عمران و معماری
رشته‌های موجود

کارشناسی:
1.مهندسی عمران
2.
علوم مهندسی
3.مهندسی معماری
4. معماری داخلی 

 

کارشناسی ارشد:
1.مهندسی عمران- سازه
2.مهندسی عمران-زلزلهرفتن به بالای صفحه