بروز رسانی: 1402/02/13 گروه مهندسی صنایع

رشته‌های موجود

کارشناسی:
مهندسی صنایع


کارشناسی ارشد:
1. مهندسی صنایع-  سیستم های تولید و خدمات 
2. مهندسی صنایع - سیستم‌های اطلاعاتی
3. مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین
4. مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
5. مهندسی صنایع- سیستم های مالی 
6. مهندسی صنایع- مدیریت پروژه
7. مهندسی صنایع- مدرن سازی سیستم ها و تحلیل داده ها 

8. مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی

9.مهندسی صنایع-سیستم‌های سلامت 

دکتری:
مهندسی صنایع

 رفتن به بالای صفحه