بروز رسانی: 1401/06/30 گروه مهندسی برق و پزشکی
رشته‌های موجود

کارشناسی ناپیوسته:
مهندسی حرفه ای برق قدرت

کارشناسی:
مهندسی برق
مهندسی پزشکی

کارشناسی ارشد:
1.مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
2.مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی     
3.مهندسی برق-سیستمهای قدرت


رفتن به بالای صفحه