بروز رسانی: 1401/08/14 گروه مهندسی برق

رشته‌های موجود

کارشناسی ناپیوسته:
مهندسی حرفه ای برق قدرت

کارشناسی:
مهندسی برق


کارشناسی ارشد:
1.مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
2.مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی     
3.مهندسی برق-سیستمهای قدرترفتن به بالای صفحه