273 گروه مهندسی کامپیوتر:: تغییرات برنامه نیمسال اول 1401

دانشجویان محترم گروه مهندسی کامپیوتر

با سلام و احترام

0- دروس ذیل به عنوان دورس اختیاری (ورودی 98 و وقبل از آن) در حذف و اضافه قابل اخذ می‌باشند:

برای گرایش نرم افزار:    یکپارچه سازی و   اصول فناوری اطلاعات

برای گرایش فناوری اطلاعات: طراحی شی گرا   و  آزمون نرم افزار

1- درس سیگنال، به دلیل عدم حد نصاب، با گروه روز شنبه 14 تا 17 ادغام شده است.

2- درس نظریه زبان‌ها با کد درس 436007 و کد گروه 6081 به چهارشنبه 11 تا 14 انتقال یافته است

   لطفا دانشجویان محترم در حذف و اضافه نسبت به اصلاح اقدام نمایند.

   لطفا اگر مشکلی هست به rc_bagher@yahoo.com ارسال نمایید

3- با توجه به عدم حد نصاب درس اقتصاد مهندسی، درس با کد 436608 و کد گروه 6049 حذف شده است.

   این درس با گروه جایگزین 6085 قابل اخذ میباشد 

  لطفا دانشجویان محترم در حذف و اضافه نسبت به اصلاح اقدام نمایند.

   لطفا اگر مشکلی هست به rc_bagher@yahoo.com ارسال نمایید

    4- درس زبان تخصصی با کد 436008، به دلیل عدم حد نصاب،

با کد درس 405511 و کد گروه 6005 ادغام شده است.

 

لطفا در بازه‌های انتخاب واحد (مطابق با اطلاعیه‌های آموزش)، نسبت به ترمیم انتخاب واحد اقدام نمایید

 

موفق باشیدتاریخ انتشار: 12:04:46 1401/07/06
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه