189 دوره رایگان کارگاه بازی سازی
دوره رایگان کارگاه بازی سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن علمی گروه کامپیوتر با همکاری کمپ آموزشی شریف و به همت اساتید محترم مهندس سفیدگر و مهندس احسانی مقدم، دوره رایگان کارگاه بازی سازی را در روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه 1403 در دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار کرد.

انجمن علمی با دعوت از مهندس علیرضا کریمی و دعوت از دانشجویان محترم این کارگاه 3 ساعته را به صورت حضوری برگزار کرده که در آن بررسی مفاهیم مربوط به این حوزه ، انتقال تجربه و پیاده سازی یک بازی پرداخته شده است.

امید است با همکاری دانشجویان و دانشگاه دوره های متعدد بیشتری را برگزار کنیم.تاریخ انتشار: 09:10:03 1403/02/16
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه