381 زمان شروع آزمایشگاه‌ها و کارگاه ها
زمان شروع آزمایشگاه‌ها و کارگاه هاقابل توجه دانشجویان محترم ، کلیه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها از قبیل مبانی کامپیوتر ، ریزپردازنده ، دیجیتال و پایگاه داده و ......... بعد از حذف و اضافه شروع می‌شود.

تاریخ انتشار: 09:58:45 1401/07/12
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه