745 حکم انتصاب
حکم انتصاب
طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، آقای دکتر مهدوی رییس دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر، خانم دکتر شمسایی رییس دانشکده  علوم انسانی و مدیریت، آقای دکتر طاهری رییس دانشکده فنی و مهندسی منصوب شدند.


تاریخ انتشار: 13:02:20 1401/05/31
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه