238 حکم انتصاب
حکم انتصابطی حکمی از سوی ریاست دانشگاه آقای دکتر علی قاسمی به عنوان مدیر پژوهش و ارتباط با صنعت منصوب شدند. امید است با تلاش  در برنامه ریزی و پیشبرد امور محوله موفق و موید باشند.

تاریخ انتشار: 14:03:45 1401/05/25
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه