1234 جلسه ریاست دانشگاه با مدیر عامل شرکت مخابرات مازندران
جلسه ریاست دانشگاه با مدیر عامل شرکت مخابرات مازندران ریاست دانشگاه  با آقای مهندس نوروزی  مدیر عامل محترم شرکت مخابرات استان ملاقات و در زمینه همکاری‌های علمی و بهره گیری از توانمندی‌های طرفین و گسترش خدمات فنی و دانش بنیان بحث و تبادل نظر داشته اند.
دکتر مهدوی  به اهمیت و جایگاه دانشگاه در توسعه مباحث نوآوری و فناوری و ارتباط گسترده با سازمان‌های دولتی اشاره داشته اند.
آقای مهندس نوروزی مدیرعامل شرکت ضمن خیرمقدم،  به اهمیت پژوهش‌های کاربردی و ضرورت حضور اساتید و دانشجویان نخبه در عرصه‌های فناوری و دانش بنیان ، مطالب مبسوطی را بیان داشته اند.
در این جلسه جهت هرچه  بهتر برگزار شدن کنفرانس بین المللی انرژی و استفاده از سیستم‌های هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی ، بر حمایت حداکثری شرکت مخابرات تاکید شد.تاریخ انتشار: 14:14:59 1401/04/07
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه