671 ثبت نام در سامانه سجاد برای کمیسیون موارد خاص

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویانی که باید در سامانه سجاد برای کمیسیون موارد خاص ثبت نام کنند:

·       دانشجویانی که در کمیسیون داخلی ثبت نام میکنند باید مبلغ 20000 تومان به شماره حساب0106030281000 بانک ملی واریز نمایند.

·       دانشجویانی که در کمیسیون استانی ثبت نام میکنند باید مبلغ 20000تومان به شماره حساب0106030281000  بانک ملی و مبلغ  50000  تومان به شماره حساب 660100004001073903022968 وشماره پرداخت387073953119500001400264888204 واریز نمایند.

**اصل فیش را به خانم محسنی تحویل دهید **
تاریخ انتشار: 12:58:03 1399/11/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه