347 اسامی دانشجویان رتبه‌های برتررشته‌های کارشناسی

اسامی دانشجویان رتبه‌های اول تا سوم رشته‌های کارشناسی دانشگاه علوم و فنون مازندران براساس ورودی ها

ورودی

رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

96

اول

مهین دخت آقابراریان

آموزش زبان انگلیسی

96

دوم

کوثر  میر حیدرزاده

آموزش زبان انگلیسی

96

سوم

سهیل کارگردهر

آموزش زبان انگلیسی

97

اول

پردیس رمضان زاده داوودی

آموزش زبان انگلیسی

97

دوم

نرگس احمدی مقدم

آموزش زبان انگلیسی

97

سوم

پرهام استادی درجانی

آموزش زبان انگلیسی

98

اول

نگین طاهری آهنگر

آموزش زبان انگلیسی

98

دوم

نسترن گلی

آموزش زبان انگلیسی

98

سوم

سیده فاطمه حسینی لقب شفیعی

آموزش زبان انگلیسی

96

اول

علیرضا آبزن

مهندسی برق

96

دوم

عقیل رضا زاده

مهندسی برق

96

سوم

علی نوری

مهندسی برق

97

اول

شایان علاءالدینی

مهندسی برق

97

دوم

محمد آهی اندی

مهندسی برق

97

سوم

علیرضا علیزاده

مهندسی برق

98

اول

سبحان کرامت امیرکلائی

مهندسی برق

98

دوم

سیدپوریا اوصیا

مهندسی برق

98

سوم

سید حسین حسینی آقا ملکی

مهندسی برق

96

اول

محمد جواد محمدزاده گرائلی

مهندسی پزشکی

96

دوم

معصومه ولی پور

مهندسی پزشکی

96

سوم

نیوشیا خلیلیان

مهندسی پزشکی

97

اول

سیده فاطمه حسینی ایمنی

مهندسی پزشکی

97

دوم

سرور علی محمدی دماوندی

مهندسی پزشکی

97

سوم

شکوه محمد میرزایی زرندی

مهندسی پزشکی

98

اول

مهدیه عبدالله زاده درونکلائی

مهندسی پزشکی

98

دوم

سهیل حبیبی کاکرودی

مهندسی پزشکی

98

سوم

مریم بابا نژاد

مهندسی پزشکی

ورودی

رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

96

اول

کوثر عباسی شهمیرزادی

مهندسی صنایع

96

دوم

سارا زندی

مهندسی صنایع

96

سوم

فاطمه روح الهی

مهندسی صنایع

97

اول

علی رضا زاده

مهندسی صنایع

97

دوم

هاتف قاسم پور آلاشتی

مهندسی صنایع

97

سوم

امیرحسین مفتخری

مهندسی صنایع

98

اول

محمدرضا ذبیحیان

مهندسی صنایع

98

دوم

سیده فاطمه زهرا حسینی ملا

مهندسی صنایع

98

سوم

زهرا کریمانی کله بستی

مهندسی صنایع

96

اول

فاطمه عباسی

مهندسی عمران

96

دوم

امید عرب ولشکلائی

مهندسی عمران

96

سوم

فرنگیس ملکی

مهندسی عمران

97

اول

ابوالقاسم محمدپور میر

مهندسی عمران

97

دوم

کیمیا آقاجانی امیری

مهندسی عمران

97

سوم

الوالفضل گل محمد نیا

مهندسی عمران

98

اول

علی محمدزاده لاریجانی

مهندسی عمران

98

دوم

سیدامیرمحمد حسینی چناری

مهندسی عمران

98

سوم

عرفان مومنی هلالی

مهندسی عمران

96

اول

سحر محمد نسب

مهندسی کامپیوتر

96

دوم

کیمیا قلی زاده

مهندسی کامپیوتر

96

سوم

سید مهدی هادی زاده

مهندسی کامپیوتر

97

اول

کیمیا حریری

مهندسی کامپیوتر

97

دوم

علی یعقوبی راد

مهندسی کامپیوتر

97

سوم

سید امیر محمد حسینی ایمنی

مهندسی کامپیوتر

98

اول

سیده مارال قاضی

مهندسی کامپیوتر

98

دوم

محمد ابراهیمی سرست

مهندسی کامپیوتر

98

سوم

مهرناز حسن زاده سرایداری

مهندسی کامپیوتر


ورودی

رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

96

اول

مریم قدیر نژاد

مهندسی معماری

96

دوم

محسن فیض آبادی

مهندسی معماری

96

سوم

رومینا صادقی مرشت

مهندسی معماری

97

اول

مانلی فراست

مهندسی معماری

97

دوم

نگین جهانیان

مهندسی معماری

97

سوم

کامیاب باجلان

مهندسی معماری

98

اول

مبینا لسانی آهنگر

مهندسی معماری

98

دوم

آندیا حکاکیان کاشانی

مهندسی معماری

98

سوم

معصومه علی پور احمد چالی

مهندسی معماری

96

اول

مهدی  جعفرقلی تباربیشه

مهندسی مکانیک

96

دوم

امیرحسین حاجی کاظمی

مهندسی مکانیک

96

سوم

مظاهر کاظمی

مهندسی مکانیک

97

اول

محمد ابوالقاسم زاده

مهندسی مکانیک

97

دوم

حسن مشکی قادیکلائی

مهندسی مکانیک

97

سوم

زهرا کاوان ملک خیلی

مهندسی مکانیک

98

اول

سید علی اضغر هاشمی

مهندسی مکانیک

98

دوم

امیر رضا شیخی عزیزی

مهندسی مکانیک

98

سوم

فاطمه حسین زاده عزیزی

مهندسی مکانیک
تاریخ انتشار: 13:53:04 1399/09/16
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه