1636 برگزاری سمینار تخصصی
برگزاری سمینار تخصصی

سمینار تخصصی « نگرش نو به سیستم های DC در آینده ی صنعت برق» در تاریخ 96/10/19توسط دکتر سید علی نبوی نیاکی از دانشگاه تورنتو کانادا ارائه شد. این سمینار با حضور مدیران و کارشناسان صنعت برق، اساتید و دانشجویان دانشگاه های مازندران، صنعتی بابل و علم و فناوری مازندران در ساختمان جدید آموزشی دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار گردید.

در خاتمه از طرف پروفسور مهدوی، رئیس دانشگاه از آقای دکتر نبوی نیاکی تقدیر به عمل آمد.تاریخ انتشار: 19:14:4 20/10/1396
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه