3520 ارتقاء مرتبه
ارتقاء مرتبهجناب آقای دکتر  بابک شیرازی
عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی صنایع    
          بدینوسیله ارتقاء جنابعالی را به مرتبه دانشیاری تبریک و تهنیت عرض نموده و از خدواند متعال توفیق روز افزون شما را  آرزومندیم.تاریخ انتشار: 10:0:31 1397/05/01
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه