2505 تبریک کسب مقام برتر
کسب مقام دوم  وزن ۹۷ کیلو توسط آقای پوریا اوصیا و مقام سوم وزن ۶۵کیلو گرم توسط آقای علی اصغر زاهدیان در مسابقات کشتی آزاد منطقه ۲ کشوری را تبریک می‌گوییم

تاریخ انتشار: 08:21:27 1401/03/21
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه