1809 اسامی دانش آموختگان دانشگاه علوم وفنون با پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد
شماره

نام و نام خانوادگی

رشته قبولی

دانشگاه قبولی

1

رضا نوری نژاد(رتبه 7 کنکور ارشد)

مهنسی برق-قدرت

صنعتی شریف

2

محمد رحیمی نژاد

اقتصاد

تهران

3

آنسه مصدق

مهندسی عمران-ژئو فیزیک

صنعتی امیر کبیر

4

مرتضی یحیی زاده

مکانیک ساخت و تولید

صنعتی امیر کبیر

5

مهیار لاسمی

مهندسی برق

شهید بهشتی

6

علی سلیمانی

سیستمهای اطلاعاتی

شهید بهشتی

7

پویا قاسمیان

مهندسی خودرو

علم وصنعت

8

مریم حبیب اله پور

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

خواجه نصیرالدین طوسی

9

مینا عابد

مهندسی برق-قدرت

صنعتی نوشیروانی

10

امیرحسین حسینی

مهندسی صنایع

صنعتی نوشیروانی

11

علی اصغرپور

مهندسی صنایع

صنعتی نوشیروانی

12

امیرحسین باباگل متیکلایی

مهندسی صنایع

صنعتی نوشیروانی

13

فاطمه رضی نتاج آقا محلی

مهندسی صنایع

صنعتی نوشیروانی

14

مهدی نوروزی

مهندسی پزشکی

صنعتی نوشیروانی

15

سیدعلی دریاباری

مهندسی پزشکی

صنعتی نوشیروانی

16

محمدصادق اکبری

مهندسی پزشکی

صنعتی نوشیروانی

17

مهرنیا ملک پور

مهندسی عمران-سازه

صنعتی نوشیروانی

18

هانیه ظاهری درگاهی

مهندسی عمران-سازه

صنعتی نوشیروانی

19

هانیه صالحیان

مهندسی عمران-سازه

صنعتی نوشیروانی

20

امیرحسین خورشیدی

مهندسی عمران -مهندسی محیط زیست

صنعتی نوشیروانی

21

علی محمدی

مهندسی عمران -مهندسی محیط زیست

صنعتی نوشیروانی

22

رضا آقابزرگ زاده

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

صنعتی نوشیروانی

23

مهدی خلیلی

مهندسی برق- کنترل

صنعتی نوشیروانی

24

سیده فاطمه هاشمی

مهندسی برق-قدرت

صنعتی نوشیروانی

25

مهدی مهدوی

مهندسی مکانیک ساخت وتولید

صنعتی نوشیروانی

26

محمدرضا محمد نژاد

مدیریت بازرگانی

مازندران

27

ارسلان فطن

مدیریت کسب وکار

مازندران

28

فاطمه محمدی

مهندسی عمران-سازه

مازندران

29

محمد باقری زاده گنجی

اقتصاد

مازندران

30

علیرضا گنجیان

علوم سیاسی

مازندران

31

سیده زهرا جعفریان

آموزش زبان انگلیسی

مازندران

32

مهران اکبری

مهندسی مکانیک

صنعتی شاهرود

33

حسین پور بزرگ

هوش مصنوعی

صنعتی شاهرود

34

آیت ترکمان زاده

مهندسی برق-مگاترونیک

گلستان

35

آرش مهدی حاجی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

گلستان

36

محمد اسماعیل پور کلائی

مهندسی برق- قدرت

سمنان

37

سیدامین محمدی

مکانیک-تبدیل انرژی

ارومیه

38

شقایق احمدی خطیر

مهندسی صنایع

علوم و فناوری مازندران

39

دانیال طالبی

مهندسی سیستمهای انرژی

فناوری نوین

40

محمدرضا نوربخش

مهندسی فناوری اطلاعات

 تاریخ انتشار: 13:59:29 1399/09/16
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه