1171 کسب رتبه 3 المپیاد
کسب رتبه 3 المپیادسرکار خانم مهندس مریم رجبی 
موفقیت شما در کسب رتبه 3 "المپیاد قطب 2 کشور"   را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده و موفقیت شما در مراحل بعدی تحصیلی را آرزومندیم.


تاریخ انتشار: 10:49:29 4/4/1394
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه