2255 عرض تبریک به آقای مهندس میثم آهنگران
عرض تبریک به آقای مهندس میثم آهنگران


آقای مهندس میثم آهنگران دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه علوم و‌فنون  موفق به دریافت جایزه Rula و مربوط به کشف بیماری با کمک یادگیری ماشین شدند.
این جایزه توسط مرکز تحقیقات جهانی و انجمن تحقیقات پزشکی میباشد. 
World Research Council & United Medical Council

هیات رئیسه دانشگاه، این موفقیت را به آقای مهندس آهنگران و گروه کامپیوتر دانشگاه تبریک می‌گوید.
تاریخ انتشار: 10:17:3 1399/02/23
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه