740 قبولی در مقاطع بالاتر دانشجویان

  • ضمن عرض تبریک و خدا قوت به کلیه اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه خرسندیم آمار  دانش آموختگان این دانشگاه که در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 پذیرفته شده اند را به شرح ذیل اعلام نمائیمرشته کارشناسی

تعداد پذیرفته شدگان

تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه دولتی

·       مهندسی صنایع

40

20

·       مهندسی مکانیک

25

16

· مهندسی کامپیوتر نرم افزار

24

9

·مهندسی فناوری اطلاعات

18

8

·       مهندسی برق

16

6

· ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزار

15

1

·    آموزش زبان انگلیسی

15

9

·       مهندسی عمران

13

11

· مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

12

1

·ناپیوسته کامپیوتر-سخت افزار

7

1

·       ناپیوسته برق

5

3

·       مهندسی پزشکی

3

3

دانشگاه علوم و فنون مازندران

44

دانشگاه صنعتی اصفهان

2

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

25

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران

2

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران

11

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2

دانشگاه صنعتی شاهرود

10

دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر

2

دانشگاه مازندران -بابلسر

9

دانشگاه گیلان -رشت

2

دانشگاه تهران

4

دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان

1

دانشگاه شهیدبهشتی -تهران

4

دانشگاه تبریز

1

دانشگاه سمنان

3

دانشگاه خوارزمی -تهران

1

دانشگاه شیراز

3

دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

1

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

2

دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز

1

دانشگاه تربیت مدرس

2

دانشگاه علامه طباطبایی -تهران

1

دانشگاه صنعتی ارومیه

2

دانشگاه گلستان -گرگان

1
تاریخ انتشار: 14:6:5 1398/09/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه