3596 جشنواره ملي
در نخستين جشنواره ملي توكا كه در ٢٥-٢٦ بهمن ماه در بابلسر توسط بنياد ملي نخبگان استان مازندران برگزار گرديد، در ميان بیش از ۴۳۰ طرح از سراسر کشور،  دوطرح معرفي شده  از  دانشگاه علوم و فنون مازندران در ميان ۲۵ طرح برتر انتخاب شدند.

تاریخ انتشار: 11:6:17 1396/11/28
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه