1750 ارتقاء به رتبه علمي دانشياري
دکتر نیکبخش جوادیان عضو هیات علمی دانشگاه از کروه مهندسی صنایع در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به رتبه دانشیاری دست یافتند

تاریخ انتشار: 20:5:27 1396/11/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه