1417 ارتقاء به رتبه علمي دانشياري
دکتر جواد رضائیان عضو هیات علمی دانشگاه از گروه مهندسی صنایع در  مهر ماه سال 1395  به رتبه دانشیاری دست یافتندتاریخ انتشار: 19:31:2 1396/11/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه