1704 کسب رتبه اول جشواره ملی حلقه های علمی بسیج
کسب رتبه اول جشواره ملی حلقه های علمی بسیجکسب رتبه اول توسط آقای پروفسور ایرج مهدوی در اولین جشواره ملی حلقه های علمی بسیج اساتید کشور 
موفقیت و سربلندی را برای این استاد فرهیخه آرزومندیم .


تاریخ انتشار: 8:26:49 1/6/1393
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه