2074 جلسه کارگروه راهبردی و عملکرد دانشگاه‌
جلسه کارگروه راهبردی و عملکرد دانشگاه‌جلسه کارگروه راهبردی و عملکرد دانشگاه با حضور ریاست، معاونین و مدیران در سالن صمیمی دانشگاه

تاریخ انتشار: 08:08:18 1400/06/22
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه