2192 یکصد و شصت و سومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم و فنون مازندران
یکصد و شصت و سومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم و فنون مازندرانیکصد و شصت و سومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم و فنون مازندران روز پنج شنبه مورخ 99/12/14 باحضور اعضاء محترم برگزار شد.

تاریخ انتشار: 08:33:06 1399/12/17
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه