3067 بازدید از شرکت مبلمان لاوین و جلسه مشترک مدیران
بازدید  از شرکت مبلمان لاوین و جلسه مشترک مدیران


بازدید  از شرکت مبلمان لاوین و جلسه مشترک مدیراندر این بازدید و جلسه،  آقایان دکتر ایرج مهدوی رئیس دانشگاه و مهندس یوسف عسکری نژاد عضو محترم هیات موسس و امنا ، پیرامون توانمندی‌ها و ابعاد ارتباط دانشگاه با صنعت، سخنان مبسوطی را بیان داشته اند.
آنگاه آقای مهندس اسماعیل پور مدیر عامل محترم شرکت،  فضای توسعه ای و سرمایه گذاری را بر مبنای مدیریت دانش ، تشریح و به نقش دانشگاه در برنامه‌های بهره وری و خدمات نرم افزاری ، اشاره داشته اند.
در این نشست ، برنامه‌های دانشگاه و صنعت ، تبادل نظر گردیده تا با تفاهم نامه مشترک ، خدمات آموزشی و مشاوره ای برای مدیران و کارشناسان شرکت و در قالب  دوره‌های MBA و DBA انجام شود.


تاریخ انتشار: 10:44:26 1399/10/27
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه