1372 جلسه هیات امنا دانشگاه
جلسه هیات امنا دانشگاه


جلسه هیات امنا دانشگاه در روز جمعه مورخ ۶ تیر با دستورات بودجه سال ۹۹ تشکیل گردید.
حضرت آیت الله سلیمانی ریاست محترم هیات امنا با بیان ظرافت بودجه در سال ۹۹ بر اقدامات صرفه جویی در بخش‌های هزینه ای و با حفظ کیفیت آموزشی تاکید داشته اند. سپس ریاست دانشگاه گزارش روند آموزشی نیمسال دوم تحصیلی و شروع امتحانات رسمی را اشاره داشتند و بر ضرورت اصلاح ساختار چارت سازمانی دانشگاه و اقدامات اساسی در حوزه‌های فناوری و شتاب دهنده‌ها و نیز مجوز دوره‌های آزاد DBA و MBA مطالبی را بیان نمودند.
پس از گزارش معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ، معاونت پشتیبانی  دانشگاه گزارش کارگروه هیات امنا را ارائه و در خصوص محورهای صرفه جویی سال ۹۹ ، گزارش جدید مالی و بودجه اصلاحی را ترسیم نمودند.
اعضای محترم هیات امنا هم نظرات کارشناسی را در خصوص بودجه مطرح و در پایان تصمیمات لازم و منطقی برای هزینه‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و عمرانی اتخاذ گردید.


تاریخ انتشار: 8:6:53 1399/04/07
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه