3964 تغییر شماره تلفن های دانشگاه
با سلام
بدلیل تغییراتی که در شماره تلفن های استان مازندران بوجود آمده است، به کلیه شماره های دانشگاه یک رقم 3 اضافه شده است همچنین کد استان مازندران به 011 تغییر یافته است .تاریخ انتشار: 12:43:41 19/1/1396
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه