مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام سید خلاق سید خلاق میرنیاء هریکندی
 نام خانوادگی میرنیاء هریکندی
 ایمیل
 سمت ریاست
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-01132466113
 
 نام عزیز الله عزیز الله  اردشیر بهرستاقی
 نام خانوادگی اردشیر بهرستاقی
 ایمیل
 سمت معاونت پشتیبانی دانشجویی و فرهنگی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام محسن محسن پور فلاح
 نام خانوادگی پور فلاح
 ایمیل m.pourfallah@ustmb.ac.ir
 سمت معاونت آموزشی و پژوهشی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام مهران مهران محمدی
 نام خانوادگی محمدی
 ایمیل mehran.mohammdi12@yahoo.com
 سمت رئیس دفتر حقوقی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر حقوقی-01132466207
 
 نام بابک بابک شیرازی
 نام خانوادگی شیرازی
 ایمیل
 سمت مدیر دفتر نظارت و ارزیابی، آمار و انفورماتیک
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
 
 نام سیده نوریه سیده نوریه  میرحسینی
 نام خانوادگی میرحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
رفتن به بالای صفحه