2893 اطلاعیه شماره 1 درخواست مجوز سنوات دانشجویان برای نیمسال دوّم 1400


 

 

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند ثبت نام نیمسال دوّم 1401-1400 در هفته دوّم بهمن ماه انجام می‌شود، لذا دانشجویانی که طول دوره تحصیلی آنها به اتمام رسیده است نیاز به اخذ مجوز ، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06مطابق شرایط زیر دارند:

 

* درخواست مجوز از شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

الف دانشجویان کارشناسی پیوسته ( طول مجاز تحصیل 8 نیمسال )

-        مجوز سنوات نیمسالهای 9 و 10 از شورای آموزشی دانشگاه

ب دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ( طول مجاز تحصیل 4 نیمسال)

-        مجوز سنوات نیمسال 5

ج دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ( طول مجاز تحصیل 4 نیمسال )

-        مجوز سنوات نیمسالهای 5 و 6 از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

مراحل لازم جهت اخذ مجوز شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1- دریافت و تکمیل فرم مجوز سنوات ازسایت دانشگاه منوی فرم‌ها و آئین نامه‌ها

2- مراجعه به آموزش ،  دریافت ریز نمرات آموزشی

3- ثبت مجوز سنوات ، دانشجویان کارشناسی ( در دفترآموزش دانشگاه) و دانشجویان ارشد  ( در دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ) 

 

*ضمناً، برای اخذ مجوز در نیمسالهایی بیش از موارد فوق نیاز به ثبت نام در سامانه کمیسیون موارد خاص ( مطابق با اطلاعیه شماره 2 ) می‌باشد. 

 تاریخ انتشار: 11:55:00 1400/11/03
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه