509 اطلاعیه تمدید مهلت حذف و اضافه

 

 


 ثبت نام با تأخیر دانشجویان بدینوسیله به اطلاع دانشجویان تمامی مقاطع گرایش که به هردلیلی موفق به ثبت نام در نیمسال 14001 نشده اند می‌رساند، آخرین مهلت ثبت نام و حذف و اضافه با تاخیر روز شنبه مورخ1400/07/17 لغایت یکشنبه   1400/07/18 ساعت 24 امکان پذیر می‌باشد . لازم به ذکراست عدم ثبت نام در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل محسوب می‌گردد.

                                                                                                        تاریخ انتشار: 13:32:48 1400/07/14
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه