701 واریز شهریه جهت انتخاب واحد
واریز شهریه جهت انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 می بایست شهریه علی الحساب را به صورت الکترونیکی از تاریخ 1401/11/06 لغایت 1401/11/09 واریز نمایند. ضمنا مبلغ علی الحساب برای مقطع کارشناسی 17500000  ریال و کارشناسی ارشد 2500000  ریال می باشد. تاریخ انتشار: 13:46:57 1401/11/05
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه