327 اطلاعیه  درخواست  مجوز مشروط ی دانشجویان جهت  ثبت نام در نیمسال دوّم  1401
اطلاعیه  درخواست  مجوز مشروط ی دانشجویان جهت  ثبت نام در نیمسال دوّم  1401

 

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به ثبت نام نیمسال دوم 1402-1401 در هفته دوم بهمن ، لذا دانشجویانیکه تعداد ترم های مشروطی آنها بیش از حد مجاز می باشد نیاز به اخذ مجوز ادامه تحصیل مطابق شرایط زیر دارند:

 

* دانشجویان کارشناسی پیوسته

- در صورت مشروطی بیش از 3 نیمسال نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

* دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

- در صورت مشروطی بیش از 1 نیمسال نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

* دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته

-  ورودی های قبل 97 :    در صورت مشروطی بیش از 1 نیمسال نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص استان در سامانه سجاد

- ورودی های 97 به بعد :   در صورت مشروطی بیش از 2 نیمسال نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص استان در سامانه سجاد

 

مراحل لازم جهت اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص  داخلی و استانی

  1.  دریافت ریز نمرات نهایی از آموزش دانشگاه
  2. واریز فیش به مبلغ 000/20 تومان به شماره حساب 0106030281000 بانک ملی ( جهت ثبت نام کمیسیون موارد خاص داخلی)
  3. واریز فیش به مبلغ 000/20 تومان  به شماره حساب 0106030281000 بانک ملی و فیش واریز به مبلغ 000/50 تومان به شماره حساب 660100004001073903022968 ( جهت ثبت نام کمیسیون موارد خاص استان )
  4. ثبت نام در سامانه سجاد ، کمیسیون موارد خاص و تحویل فیش واریزی ، ریز نمرات و کد رهگیری به مسئول امور دانشجویی ( خانم محسنی )


تاریخ انتشار: 12:29:41 1401/11/05
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه