238 اطلاعیه شماره 2 درخواست مجوز سنوات دانشجویان برای نیمسال دوّم 1401
اطلاعیه  شماره   2  درخواست  مجوز سنوات دانشجویان برای نیمسال دوّم  1401

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اینکه ثبت نام نیمسال اوّل تحصیلی 1402-1401 در هفته دوم بهمن ماه  انجام می گردد، لذا دانشجویانی که طول دوره تحصیلی آنها به اتمام رسیده است و نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص دارند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند:

 

* درخواست مجوز از کمیسیون موارد خاص داخلی و استانی با ثبت نام در سامانه سجاد  

الف دانشجویان کارشناسی پیوسته برای نیمسالهای 11 و 12 از کمیسیون موارد خاص داخلی

ب دانشجویان کارشناسی ناپیوسته برای نیمسالهای 6 و 7 از کمیسیون موارد خاص داخلی

ج دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته برای نیمسال 7 از کمیسیون موارد خاص داخلی

 

* برای اخذ مجوز در نیمسالهایی غیر از موارد فوق نیاز به ثبت نام در سامانه سجاد ،کمیسیون موارد خاص استان می باشد. 

 

مراحل لازم جهت اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص  داخلی و استانی

  1.  دریافت ریز نمرات نهایی از آموزش دانشگاه
  2. دریافت و تکمیل فرم 2-7 ( این فرم فقط مربوط به دانشجویان ارشد می باشد)
  3. واریز فیش به مبلغ 20000 تومان به شماره حساب 0106030281000 بانک ملی ( جهت ثبت نام کمیسیون موارد خاص داخلی)
  4. واریز فیش به مبلغ 20000 تومان  به شماره حساب 0106030281000 بانک ملی و فیش واریز به مبلغ 50000 تومان به شماره حساب 660100004001073903022968 ( جهت ثبت نام کمیسیون موارد خاص استان )
  5. ثبت نام در سامانه سجاد ، کمیسیون موارد خاص و تحویل فیش واریزی ، ریز نمرات و کد رهگیری به مسئول امور دانشجویی ( خانم محسنی )


تاریخ انتشار: 13:27:52 1401/11/03
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه