400 اطلاعیه شماره 1 درخواست مجوز سنوات دانشجویان برای نیمسال دوّم 1401
اطلاعیه  شماره   1  درخواست  مجوز سنوات دانشجویان برای نیمسال دوّم  1401

بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت نام نیمسال دوّم 1402-1401 در هفته دوّم بهمن ماه انجام می شود، لذا دانشجویانی که طول دوره تحصیلی آنها به اتمام رسیده است نیاز به اخذ مجوز ، از روز شنبه مورخ 1401/11/08مطابق شرایط زیر دارند:

 

* درخواست مجوز از شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

الف دانشجویان کارشناسی پیوسته ( طول مجاز تحصیل 8 نیمسال )

  • مجوز سنوات نیمسالهای 9 و 10 از شورای آموزشی دانشگاه

ب دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ( طول مجاز تحصیل 4 نیمسال)

  • مجوز سنوات نیمسال 5

ج دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ( طول مجاز تحصیل 4 نیمسال )

  • مجوز سنوات نیمسالهای 5 و 6 از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

مراحل لازم جهت اخذ مجوز شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1- دریافت و تکمیل فرم مجوز سنوات ازسایت دانشگاه منوی فرم ها و آئین نامه ها

2- مراجعه به آموزش ،  دریافت ریز نمرات آموزشی

3- ثبت مجوز سنوات ، دانشجویان کارشناسی ( در دفترآموزش دانشگاه) و دانشجویان ارشد  ( در دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ضمناً، برای اخذ مجوز در نیمسالهایی بیش از موارد فوق نیاز به ثبت نام در سامانه کمیسیون موارد خاص ( مطابق با اطلاعیه شماره 2 ) می باشد. تاریخ انتشار: 13:26:58 1401/11/03
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه