405 واریز شهریه
واریز شهریه

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت واریز علی الحساب تعیین شده جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401 از تاریخ 1401/05/27 لغایت 1401/06/05  از طریق سایت اقدام نمایند.
تاریخ انتشار: 10:14:02 1401/05/31
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه