108 نشست صمیمانه اعضای محترم هیات موسس با اعضای هیات علمی
نشست صمیمانه اعضای محترم هیات موسس با اعضای هیات علمیجلسه مشترک و صمیمی اعضای محترم هیات موسس با اعضای هیات علمی  در روز پنج شنبه مورخ ۲۳ دی و با حضور آقایان دکتر سید اصفهانی، مرتضی حاجی، دکتر صفاریان، دکتر نوریان، مهندس رمضانیانپور ، مهندس یوسف عسکری نژاد و ریاست دانشگاه در سالن مرحوم صمیمی

تاریخ انتشار: 09:13:25 1400/10/25
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه