3702 ثبت نام در سامانه سجاد

قابل توجه دانشجویان محترم 

مهلت زمانی تعریف شده در سامانه سجادجهت تعیین تکلیف بازگشت به تحصیل دانشجو حداکثر تا یک ماه بعد از آغاز سال تحصیلی امکان پذیر خواهد بود و پس از آن ازاختیارات این شورا خارج است. 


تاریخ انتشار: 11:42:03 1400/01/24
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه