120 اینترنت رایگان دانشجوئی


قابل توجه دوستان دانشجو

ثبت نام اینترنت رایگان از سوی وزارت ارتباطات برای تلفن همراه یا خط ثابت دانشجویان

https://ictgifts.ir/UniversityStudents


تاریخ انتشار: 10:18:39 1399/12/02
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه