107 تمدید زمان ثبت نام

با توجه به درخواستهای بعضی از عزیزان نسبت به تمدید زمان ثبت نام ، پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت نیمسال دوم ۹۹              روزهای شنبه ۹۹/۱۰/۲۷و دوشنبه ۹۹/۱۰/۲۹ میتوانتد  از ساعت ۸الی۱۳ جهت ثبت نام به امور آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند .


تاریخ انتشار: 14:15:39 1399/10/24
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه