1656 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که دروس تئوری خود را به اتمام رسانده اند ملزم به ثبت نام و اخذ پایان نامه در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹می باشند. در صورت عدم ثبت نام، ترم مزبور جزو مرخصی تحصیلی منظور خواهد شد.

تاریخ انتشار: 12:50:35 1399/12/09
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه