معاونت آموزشی و پژوهشی - دریافت آیین‌نامه‌های آموزشی
چارت تحصیلی دانشجویان گروه مهندسی پزشکی-کارشناسی [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 9:30:52 1398/09/11
چارت تحصیلی دانشجویان گروه مهندسی برق-کارشناسی [معاونت آموزشی و پژوهشی]
چارت تحصیلی دانشجویان گروه مهندسی برق-کارشناسی

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 9:19:38 1398/09/11
چارت تحصیلی دانشجویان گروه مهندسی صنایع-کارشناسی [معاونت آموزشی و پژوهشی]
چارت تحصیلی دانشجویان گروه مهندسی صنایع-کارشناسی

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 17:56:5 1398/09/09
چارت تحصیلی دانشجویان گروه مکانیک-ساخت و تولید-کارشناسی [معاونت آموزشی و پژوهشی]
چارت تحصیلی دانشجویان گروه مکانیک-ساخت و تولید-کارشناسی

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 8:33:15 1398/09/03
چارت تحصیلی دانشجویان گروه مکانیک-کارشناسی [معاونت آموزشی و پژوهشی]
چارت تحصیلی دانشجویان گروه مکانیک-کارشناسی

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 8:32:51 1398/09/03
رفتن به بالای صفحه