تاریخ بروز رسانی: 13:06:53 1402/01/20 دانشکده علوم انسانی و مدیریت

     1.گروه  حسابداری 

 2.گروه زبان

         مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی  

3. گروه روانشناسی

          مدیر گروه: زهرا شعبانی سیر

 4. گروه مدیریت صنعتی

         مدیرگروه: دکتر بابک شیرازی

 5. گروه مدیریت کسب و کار

   مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی 

 

 

 

 رفتن به بالای صفحه