تاریخ بروز رسانی: 12:19:12 1401/08/23 دانشکده علوم انسانی و مدیریت

 

1.       گروه مدیریت و حسابداری 

     مدیر گروه : دکتر ایرج مهدوی

2.      گروه زبان

     مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی  

 رفتن به بالای صفحه