تاریخ بروز رسانی: 13:33:44 1401/05/31 دانشکده علوم انسانی و مدیریت
گروه مدیریت و حسابداری 


مدیر گروه : دکتر ایرج مهدوی-گروه زبان-مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی  


گروه روانشناسی  رفتن به بالای صفحه