تاریخ بروز رسانی: 11:55:32 1399/11/06 دانشکده مهندسی عمران ، مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی انرژی
گروه عمران
مدیر گروه: دکتر فاطمه تجریشی زاهدی
گروه مکانیک
مدیر گروه: دکتر  علی طاهری آهنگر

گروه شیمی
مدیر گروه: دکتر غزاله امینی

گروه مهندسی انرژی
مدیر گروه: دکتر غزاله امینیرفتن به بالای صفحه