تاریخ بروز رسانی: 11:5:5 1398/07/15 دانشکده مهندسی عمران ، مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی انرژی
 • گروه عمران
  • مدیر گروه: دکتر عزیز الله اردشیر بهرستاقی
 • گروه مکانیک
  • مدیر گروه: دکتر  علی طاهری آهنگر
 • گروه شیمی
  • مدیر گروه: دکتر غزاله امینی
 • گروه مهندسی انرژی
  • مدیر گروه: دکتر غزاله امینیرفتن به بالای صفحه