تاریخ بروز رسانی: 11:01:31 1400/06/30 دانشکده مهندسی عمران،مکانیک،شیمی وانرژی
گروه عمران
مدیر گروه: دکتر فاطمه تجریشی زاهدی
گروه مکانیک
مدیر گروه: دکتر  علی طاهری آهنگر

گروه شیمی
مدیر گروه: دکتر غزاله امینی

گروه مهندسی انرژی
مدیر گروه: دکتر غزاله امینیرفتن به بالای صفحه